UBOD-erklæring for radio og for TV

Tro og Love erklæring om viderespredning