Sammenslutningen af Lokale Radio- og TV-stationer i Danmark

Velkommen til SLRTV på Nettet

 

SLRTV er en landsdækkende interesseorganisation for lokale ikke-kommercielle elektroniske medier, og organiserer pt. 100 radio- og TV-stationer.
SLRTV er medlem af  SAML (Sammenslutningen Af Medier i Lokalsamfundet) og medlem af  DFS (Dansk Folkeoplysnings Samråd).
SLRTV har forhandlingsret i forhold til statslige organisationer, og i forhold til ophavsretsorganisationer KODA, Gramex, og har bl.a. været repræsenteret i Statsministeriets medieudvalg og Kulturministeriets arbejdsgrupper i forbindelse med den nugældende medielov.
SLRTV’s fornemmeste formål er at arbejde for alle tiltag, der fremmer mulighederne for et bredt og levende lokalt mediebillede.
Få et overblik over samtlige ikke kommercielle lokal radio- og TV-stationer i Danmark på portalen  LRTV