Referater fra bestyrelsesmøder

Referater fra bestyrelsesmøderne kan fås ved henvendelse til sekretariatet på E-mail slrtv@slrtv.dk , på telefon 98 13 96 81. eller via. kontaktsiden. Kun for medlemmer.