Kontingentet til Sammenslutningen af Lokale Radio- og TV-stationer, SLRTV, udgøres solidarisk af kabelvederlaget, UBOD-midlerne, der via Samvirket for Lokale Radiofonier indbetales direkte til SLRTV. Kontingentet udgør mindst kr. 500,- per år.

Alternativt;

De medlemmer, der måtte ønske at få deres kabelvederlag udbetalt direkte, betaler direkte kontingent til SLRTV på 15 % af vederlaget. Kontingentet kan højst udgøre kr. 5.000,00 per år.

Kabelfødte stationer;

Kabelfødte stationer, det vil sige stationer, der ikke oppebærer kabelvederlag, betaler et direkte kontingent til SLRTV på kr. 500,00 per år.

p.b.v.

Gitte Thomsen, kasserer