Kontingent 2023

Kontingentet til Sammenslutningen af Lokale Radio- og TV-stationer, SLRTV, udgøres solidarisk af kabelvederlaget, UBOD-midlerne, der via Samvirket for Lokale Radiofonier indbetales direkte til SLRTV. Kontingentet udgør minimum kr. 500,- per år.

Alternativt;

De medlemmer, der måtte ønske at få deres kabelvederlag udbetalt direkte, betaler direkte kontingent til SLRTV på 15 % af vederlaget. Kontingentet kan højst udgøre kr. 5.000,00 per år.

Kabelfødte stationer;

Kabelfødte stationer, det vil sige stationer, der ikke oppebærer kabelvederlag, betaler et direkte kontingent til SLRTV på kr. 500,00 per år. 

p.b.v.

Gitte Thomsen kasserer  

Vedtaget på Årsmødet den 23. april 2023