Sammenslutningen Af Medier i Lokalsamfundet

Invitation til Medieseminar for ikke-kommercielle stationer

Lørdag den 22. april 2023 arrangerer SAML et medieseminar for alle ikkekommercielle lokale radiostationer og TV-stationer i MUX 1.

Seminaret foregår på Milling Park Hotel, Viaduktvej 28 5500 Middelfart. Seminaret starter lørdag kl. 13.00 og afsluttes med middag kl. 19.00. Søndag den 23. april afholder SLRTV og FAEM sine ordinære Årsmøder samme sted. Kontakt din organisation for nærmere om info. 

Deltagergebyr er kr. 200,- som dækker lokaleleje, forplejning og rejserefusion, hvis man deltager i en af de to generalforsamlinger, dækker gebyret også overnatning. 

Tilmelding skal ske til SAML’s sekretariat, Søndergade 12, 1. 9000 Aalborg. Tlf. 9813 9681. email saml@saml.dk 

Deltagergebyr skal indbetales på SAML’s konto i Nordea, reg. nr. 9163, ktnr. 3487 987 920. Husk at skrive navn og hvilken station, du kommer fra. Betaling skal være på SAML’s konto senest den 18. april 2023.

Hovedtemaerne i år:

Hovedtemaet i år er en markering af de 40 år med lokale medier, idet det i år er 40 år siden den første lokale radiostation gik i luften, da Sct. Olai senderen i Kalundborg sendte sin første udsendelse. 

Derudover er der for TV-stationerne erfarings- og vidensdeling om hvordan man kan klare at leve op til tilgængelighedskravene.

                                        Sammenslutningen Af Medier i Lokalsamfundet

Program

Lørdag

Kl. 12.00 – 12.55

        Ankomst, indkvartering og frokost

Kl. 13.30 – 15.30

        40 års demokratisering af medierne: paneldebat med deltagelse af Leif

Lønsmann, tidligere radiodirektør DR og Birgitte Jallov, Empowerhouse, Jens Christian Seeberg, Seeberg Consult samt Erling Groth, tidligere formand for SLRTV.

Kl. 15.30 – 16.00

        Kaffepause

Kl. 16.00 – 18.00        For Tv-stationerne

    Erfarings- og vidensdeling om tilgængelighedskravene ved Henrik Bo Olesen.

Eventuel stiftende generalforsamling af Det landsdækkende Tekniske

Sendesamvirke

                                    For radio-stationerne

                  Ny teknik og hvordan bruger man det bedst? Ved Claus Juul Nielsen, teknik og programchef ABC-gruppen.

Kl. 19.00 – 20.00

        Middag

Søndag,

Kl. 10.00 – 12.00 

        SLRTV Årsmøde og FAEM generalforsamling.

Kl. 12.00 – 13.00

        Frokost og afrejse