Bestyrelse

Formand

Niels Holst

Radio Rønde – Syddjurs Lokalradio

Kasserer og Sekretariatsleder

Gitte Thomsen

Folkets Radio, Aalborg

Bestyrelsesmedlem

Magnus Vejleskov

0TV

Bestyrelsesmedlem

Preben Sørensen

Albertslund Nærradio.

Bestyrelsesmedlem

Poul Foged

TV-Midtjylland

Bestyrelsesmedlem

Gunnar Thomsen

Canal 6000 

Bestyrelsesmedlem

Erik Scriver

ANTV

Suppleanter

Revisorer

Kritisk Revisor

Brian Petersen

Radio Djursland

Kritisk Revisor Suppleant

Peter Mathiesen

Midtfjord Radio

1 . Suppleant

Stig Hartvig Nielsen 

Radio 208

2 . Suppleant

Henrik Jelstrup

TV-Marineret

3 . Suppleant

Henrik Bo Olsen

Kanal Vest

Referater fra bestyrelsesmøder

Referater fra bestyrelsesmøderne kan fås ved henvendelse til sekretariatet på E-mail  slrtv@slrtv.dk , på telefon 98 13 96 81. eller via. kontaktsiden. Kun for medlemmer.