Bestyrelse

Formand

Niels Holst

Radio Rønde – Syddjurs Lokalradio

Kasserer og Sekretariatsleder

Gitte Thomsen

Folkets Radio, Aalborg

Bestyrelsesmedlem

Magnus Vejleskov

0TV

Bestyrelsesmedlem

Preben Sørensen

Albertslund Nærradio.

Bestyrelsesmedlem

Poul Foged

TV-Midtjylland

Bestyrelsesmedlem

Gunnar Thomsen

Canal 6000 

Bestyrelsesmedlem

Erik Scriver

ANTV

Suppleanter

1 . Suppleant

Stig Hartvig Nielsen 

Radio 208

2 . Suppleant

Henrik Jelstrup

TV-Marineret

3 . Suppleant

Henrik Bo Olsen

Kanal Vest

4 . Suppleant

Pernille Callesen Lorup

LokalTV Fyn

Revisorer

Kritisk Revisor

Brian Petersen

Radio Djursland

Kritisk Revisor Suppleant

Peter Mathiesen

Midtfjord Radio

Referater fra bestyrelsesmøder

Referater fra bestyrelsesmøderne kan fås ved henvendelse til sekretariatet på E-mail  slrtv@slrtv.dk , på telefon 98 13 96 81. eller via. kontaktsiden. Kun for medlemmer.