Årsmøder

Sammenslutningen af Lokale Radio- og TV-stationer, SLRTV Formand Niels Holst bød velkommen og foreslog på den afgående bestyrelses vegne Gunnar Thomsen, Canal 6000 som dirigent. Forsamlingen mindedes afdøde Bruno Schwede med et minuts stilhed. Dagsorden
Sammenslutningen af Lokale Radio- og TV-stationer, SLRTV Referat fra Årsmøde den 12. september 2021 Formand Niels Holst bød velkommen og foreslog på den afgående bestyrelse vegne Gunnar Thomsen, Canal 6000 som dirigent.  Dirigenten konstaterede, at Årsmødet er lovligt indkaldt og forestod den fortsatte konstituering af Årsmødet.  […]