Regler for udstedelse af pressekort – SLRTV

SLRTV udsteder i samarbejde med Fællesudvalget for Danske Presseorganisationer pressekort til medlemsstationernes ansatte – såvel som frivillige medarbejdere.

Pressekort kan udstedes til de medarbejdere over 18 år, der har opsøgende journalistik som beskæftigelse, samt teknikere.

Pressekortet koster per 1. Januar 2023 kr. 325,-.

Depositum tilbagebetales for pressekort udstedt tidligere end den 1. januar 2013, når kortet returneres og ikke skal fornyes. Hvis kortet ikke returneres, beholder Fællesudvalget hele depositaet på kr. 400,-.

Gebyr ved fornyelse af pressekort er kr. 325,-. Det udløbne kort skal returneres til SLRTV.

Pressekortene kan betales direkte til vores bankkonto, reg.nr. 9163 kt.nr. 6268 165 191, Nordea. Husk at anføre hvad beløbet dækker.

Ansøgning om pressekort skal attesteres af stationslederen – ligesom det er den enkelte medlemsstation, der er ansvarlig for at kortet returneres til SLRTV ved udløb, eller når medarbejderen forlader stationen.

Bemærk at ekspeditionstiden fremover bestræbes til højst 10 hverdage, efter SLRTV har modtaget ansøgningen og gebyr for kortet er indbetalt.

Ansøgning og foto kan scannes og sendes vedhæftet i en mail.

OBS- FOTOET SKAL SCANNES SEPERAT

SLRTVSøndergade 12, 1. sal, 9000 Aalborg

Tlf.: 98 13 96 81Mobil: 20 20 91 40

E-mail:
slrtv@slrtv.dk

 

eller blanketterne kan downloades her:

Husk at blanketten skal udskrives og underskrives før den sendes til SLRTV.

Du kan læse om god presseskik i


Med venlig hilsen

Gitte Thomsen

sekretariatsleder